Nikos Bouboulis Architect Logo

Οι τεχνικές μας δραστηριότητες που αφορούν την αρχιτεκτονική μελέτη , την κατασκευή και διαχείριση έργου έχουν επεκταθεί και στο νησί των Σπετσών.

Η κατασκευαστική μας ομάδα αποτελείται από τεχνικούς και εργατικό δυναμικό με μεγάλη εμπειρία σε κατασκευαστικά έργα που ακολουθούν την παραδοσιακή μας Σπετσιώτικη αρχιτεκτονική.

Η τριακονταετής μας εμπειρία αλλά και η προσωπική μας εργασία, συμβάλλει στην επίλυση τεχνικών θεμάτων με τον σωστότερο τρόπο. Η προσωπική μας επίβλεψη σε όλα τα στάδια της κατασκευής, εγγυάται πάντοτε ένα άρτιο αισθητικά και τεχνικά αποτέλεσμα.

Χρησιμοποιούμε δικό μας, εξειδικευμένο εξοπλισμό, σκαπτικά, φορτωτές, μηχανήματα σκυροδέτησης, ειδικά μίξερ μπετόν, καθώς και ειδικά εργαλεία για πέργολες, λειάνσεις, σταμπωτά δάπεδα. Στόχος μας είναι η επίτευξη ανταγωνιστικότερων οικονομικών προσφορών και ο πλήρης έλεγχος του χρόνου και της ποιότητας των εργασιών.

Προσφέρουμε υπεύθυνα ένα ολοκληρωμένο σύνολο υπηρεσιών που καλύπτει τις ανάγκες διαχείρισης του εργοταξίου, (construction & project management) από την εκσκαφή μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια. Τα έργα μας με πιστό χρονοδιάγραμμα και προϋπολογισμό, παραδίδονται στον ιδιοκτήτη με εγγύηση για την ποιότητα, την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και του τελικού κόστος κατασκευής.

Χρησιμοποιώντας την εμπειρία και τεχνογνωσία μας, το εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό, και την επιλογή άριστων υλικών, εφαρμόζουμε σύγχρονες τεχνικές υπηρεσίες με στόχο την υλοποίηση των αρχιτεκτονικών σχεδίων και απαιτήσεων του έργου σας.

Οι εργασίες μας επικεντρώνονται σε:
 • Κατασκευή νέων έργων (κατοικιών, ξενοδοχείων και καταστημάτων).
 • Επισκευή και συντήρηση υφιστάμενων κτισμάτων.
 • Το σύνολο των τεχνικών μελετών που απαιτούνται.
 • Συντήρηση της οικίας και κήπου σας, μετά το πέρας των εργασιών.

Σε συνεργασία με την τεχνική μας ομάδα (αρχιτέκτονα, πολιτικό μηχανικό, μηχανολόγο, τοπογράφο) έχουμε την δυνατότητα εκπόνησης όλων των τεχνικών μελετών που απαιτούνται για το έργο σας.

Τοπογράφηση-αποτύπωση του οικοπέδου σας, Αρχιτεκτονική-Στατική-Μηχανολογική μελέτη για την έγκριση της οικοδομικής άδειας, Νομιμοποίηση αυθαιρεσιών, Πιστοποιητικά Ενεργειακής απόδοσης, καθώς και την σύνταξη προϋπολογισμού, προσμετρήσεις εργασιών βάσει αρχιτεκτονικών σχεδίων και επιμετρήσεις εργασιών.

Με σκοπό την πιστή εφαρμογή των μελετών σε προκαθορισμένο χρόνο, ανταγωνιστικό κόστος και εξαιρετική ποιότητα αναλαμβάνουμε την ολική ή επιμέρους κατασκευή του έργου σας.

Οι εργασίες που προσφέρουμε:
 • Χωματουργικές εργασίες, εκσκαφές, επιχωματώσεις, αποκομιδή προϊόντων οικοδομικών εργασιών.
 • Σκυροδετήσεις φέροντος οργανισμού κτιρίου, κολυμβητικής δεξαμενής, ενίσχυση υφιστάμενων παλαιών κτισμάτων.
 • Επιχρίσματα χτενιστά, τραβηχτά, ειδικά.
 • Κατασκευή ξύλινων αυτοφερόμενων στεγών (σκελετός, πέτσωμα, θερμομόνωση, υγρομόνωση, κεραμίδια) και πέργκολες.
 • Λιθοδομές, φέροντες συμπαγείς τοίχοι, μαντρότοιχοι, επενδύσεις, δάπεδα.
 • Τσιμεντοκονίες ρύσεων, διακοσμητικές τσιμεντοκονίες.
 • Κατασκευή τζακιών και BBQ.
 • Ξύλινα εξωτερικά κουφώματα, παραδοσιακού τύπου γερμανικών προδιαγραφών με διπλά κρύσταλλα και εσωτερικά κουφώματα, πόρτες ταμπλαδωτές κλπ.
 • Έπιπλα κουζίνας, παραδοσιακά και σύγχρονου σχεδιασμού.
 • Στρώσεις και επενδύσεις πλακιδίων σε λουτρά, εσωτερικούς και υπαίθριους χώρους.
 • Μαρμαρικές εργασίες, μαρμαροποδιές, φάσες, στρώσεις δαπέδων.
 • Ντουλάπες, ερμάρια και ξυλουργικές ειδικές κατασκευές.
 • Πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση και σύνδεση συσκευών.
 • Πλήρης υδραυλική εγκατάσταση παροχών και αποχετεύσεων. Υδραυλική εγκατάσταση κολυμβητικής δεξαμενής. Εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης και κλιματισμού.
 • Χρωματισμοί κτιρίου και κατασκευών κουφωμάτων ,κουζίνας, ξυλουργικών.
 • Πλακοστρώσεις εξωτερικών χώρων, διαμόρφωση κήπου, φύτευση.

Since Jan 2014, we have expanded our architectural and construction services on the island of Spetses.

Our construction team consists of a working force with a long experience in the building industry that follows our traditional architecture in the island of Spetses.

Our thirty year existence in the field and our personal work contribute to solving technical issues in the best way. Personal supervision at all stages insures a perfect aesthetic and technical result.

We use our own specialized equipment, dredging machines, loaders, special cement mixers as well as grinding equipment, stamped floor molds etc. We aim at competitive financial offers, and total control over the budget and quality of works.

We offer with great responsibility a series of services that cover the needs of the construction and project management, from excavation to completion. We guarantee that our buildings are delivered to the owner in compliance with the time schedule, the original budget and highest of standards.

Using our experience and expertise together with our human resources and choice of excellent materials, we apply contemporary methods of construction to satisfy the architectural and technical requirements of the design.

We offer you (all or part of) the following services:
 • The construction of new projects. (houses, hotels, shops)
 • The renovation and conservation of existing houses.
 • All technical support needed to obtain a building permit.
 • The all year maintenance of your house and garden after completion of works.

In collaboration with our technical team (architect, civil engineer, mechanical engineer,) we have the opportunity to deliver all technical designs that are required to obtain the building permit from the Greek authorities:

Site topography, architectural design, structural and mechanical design, 3d visualizations.

In addition we may issue an “Energy Efficiency Certificate” and apply for the legitimation procedure of existing arbitrary constructions.

Based on the architectural design, we may offer an estimate of quantities, a budget compilation and a work time schedule.

Aiming to a faithful application of the designs, within a predetermined time schedule, a fixed budget and exceptional work quality, we undertake part or the complete construction and management of your building.

The following works are available:
 • Earth works, excavations, site cleaning.
 • Concrete pouring of load bearing structure, swimming pool, maintenance of existing concrete structure.
 • Plastering, various coatings.
 • Wooden roof construction (wood structure, coating, thermal insulation, tiles), pergolas.
 • Stonewalls, load bearing stonewalls, floors, wall coverings.
 • Screed and decorative flooring.
 • Fireplaces and BBQs.
 • Wooden windows and frames, traditional designs, double glazed, internal doors and frames.
 • Kitchen furniture traditional & contemporary.
 • Tile laying in bathrooms, floors and external spaces.
 • Marble floors, thresholds, floor decorations.
 • Wardrobes, cabinets, special woodworks.
 • Electrical installation.
 • Plumping installation. Swimming pool installation, Central heating and air-conditioning.
 • Building coloring and special techniques.
 • Outdoor space configuration and planting.